صنایع کشاورزی

علامت ذره بین search faq - صنایع کشاورزی سمت راست به رنگ قرمز به شما کمک خواهد کرد .

گزارش پرسش ، پاسخ و اعضای انجمن حم

8130 💭 سوالات 🍀 کل سوالات پرسیده شده
938 🧠 تایید شده 🍀 کل سوالات حل شده
7052 📀 پاسخ ها 🍀 کل پاسخ ارسال شده است
6245 👪️ اعضا 🍀 کل اعضای انجمن

پرسش و پاسخ صنایع کشاورزی در زیر این توضیحات به نمایش گذاشته است

توضیحاتی در خصوص صنایع کشاورزی ایران و محصولات تولید داخل

[caption id="attachment_53403" align="aligncenter" width="406"]صنایع کشاورزی 300x300 - صنایع کشاورزی صنایع کشاورزی[/caption]

علوم صنایع کشاورزی دارای چه دسته بندی علمی میباشد

لیستی از فهرست رشته های کشاورزی در جهت نمایش به عموم جامعه ایرانی

مهندسی منابع طبیعی

 • علوم و مهندسی شیلات
 • علوم و مهندسی محیط زیست
 • علوم و مهندسی جنگل
 • علوم و مهندسی صنایع مبلمان
 • علوم و مهندسی چوب و صنایع کاغذ
 • علوم و مهندسی مرتع و آبخیز داری طبیعت

مهندسی کشاورزی

 • اصلاح نباتات
 • اقتصاد کشاورزی
 • آبیاری و زهکشی
 • بیماری شناسی ( کشاورزی )
 • بیوتکنولوژی در کشاورزی
 • ترویج و آموزش کشاورزی
 • توصعه روستایی
 • تولید و پرورش طیور
 • حشره شناسی
 • زراعت
 • سازه های آبی
 • شناسایی و مبارزه با علف های هرز
 • صنایع غذایی
 • علوم باغبانی
 • علوم خاک
 • علوم دامی
 • علوم و تکنولوژی بذر
 • کشاورزی اکولوژیک ( اگروواکولوژی )
 • مکانیزاسیون کشاورزی
 • مهندسی مکانیک بیو سیستم
 • مهندسی منابع آب
 • مهندسی آب و خاک
 • مهندسی تولیدات دامی
 • مهندسی تولیدات گیاهی
 • هواشناسی کشاورزی
 • مدیریت کشاورزی
[caption id="attachment_53404" align="aligncenter" width="360"]مهندسی کشاورزی 300x300 - صنایع کشاورزی مهندسی کشاورزی[/caption]

لیست محصولات صنایع کشاورزی ایران به تفکیک به شرح زیر میباشد

زیر شاخه های اصلی خدمات کشاورزی با ذکر کد isic

صنایع کشاورزی ، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته 01

 • کاشت غلات و سایر محصولات طبقه بندی نشده در جای دیگر 0111

-غلات و شبه غلات ( کشاورزی ) 0111312301.

-انواع دانه و میوه روغنی جهت استخراج روغن ( کشاورزی ) 0111312317

-حبوبات خشک 0111312337

-انواع بذر به جز بذر گل ، سبزی و میوه جات 0111312344

-انواع ریشه و غده نشاسته ای ( صنایع کشاورزی ) 0111312353

-گیاهان ذکر نشده در جای دیگر ( کشاورزی ) 0111312358

 • کاشت سبزیجات باغبانی به منظور تولید محصولات خاص و محصولات خزانه کاری 0112

-سبزیجات فصل سرد ( صنایع کشاورزی ) 0112312302

-سبزیجات فصل گرم 0112312330

-محصولات باغبانی 0112312349

-انواع نهال و انواع درخت زینتی 0112312359

-انواع زیتون کنسروی و قارچ 0112312362

 • میوه ها ، دانه های آجیلی ، ادویه ها و دانه های نوشیدنی ( سوالات کشاورزی ) 0113

-میوه جات 0113312301

-انواع دانه آجیلی برای مصرف خوراکی 0113312339

-گیاهان مورد استفاده جهت تولید نوشیدنی در ( صنایع کشاورزی ) 0113312346

-گیاهان ادویه ای 113312352

 • پرورش و نگهداری گاو ، گوسفند ، اسب ، الاغ ، قاطر ، شبه اسب و قاطر یوزکی ، تولید شیر خام 0121

-پرورش دام به جز شترسانان 0121312301

-محصولات خام دامی به جز محصولات خام شترسانان 0121312321

 • پرورش سایز دام ها و تولید فراورده های دامی طبقه بندی نشده در جای دیگر 0122

-پرورش حیوانات آزمایشگاهی 0122312301

-پرورش حیوانات به جز گاو ، گوسفند ، بز ، میش ، الاغ ، قاطر ، استر ، اسب و حیوانات آزمایشگاهی 012231235

-تولید محصولات حاصل از حیوانات که در جای دیگر ذکر نشده است در صنایع کشاورزی 0122312322

 • فعالیتهای خدماتی کشاورزی و دامپروری به جز فعالیت های دامپزشکی 0140

-فعالیتهای خدماتی وابسته به برداشت محصول 0140312301

-فعالیتهای خدماتی وابسته به دامپروری 0140312310

برای بدست آوردن مقالات تخصصی در زمینه صنایع کشاورزی ایران چه بستر را پیشنهاد میکنید ؟

در راستای بهبود عملکرد کشاورزان سازمان زنجیره تامین بهشت بستری تحت عنوان کتابخانه اینترنتی بنیان گذاری کرده است و در این راستا مقالات را به صورت رایگان در اختیار جامعه کشاورزان قرار داده است .

چه افرادی به سوالات صنایع کشاورزی پاسخ میدهند

پاسخ به سوالات صنایع کشاورزی در تمامی زمینه های علمی و تمامی دسته بندی های تخصصی توسط مشاوران ، اساتید ، عالمان و متخصصات و پژوهشگران صورت خواهد گرفت

هدف از پاسخ به سوالات عموم جامعه چیست ؟

در راستای بهبود علوم و تکمیل علم در صنعت این فرایند توسط سازمان زنجیره تامین بهشت برنامه ریزی و بنیان گذاری شده است

فوائد پاسخ دهی به سوالات عموم جامعه در انجمن پرسش و پاسخ چیست ؟

در راستای ایجاد بستری برای شتغالزایی در تمامی زمینه های علمی پروژه ای تحت عنوان تکمیل علم ساختار سازی و بنیان گذاری شده است که در آن اعضای فعال در سود فروش محصولات سهیم خواهند شد .

metaverse rang - صنایع کشاورزی
ورود به متاورس ایران یا همان متاورس ملی
shop.irpsc .com - صنایع کشاورزی
uni.irpsc .com - صنایع کشاورزی
meta.irpsc .com - صنایع کشاورزی
sale.irpsc .com - صنایع کشاورزی
add - صنایع کشاورزی
تبلیغات در انجمن

علامت ذره بین search faq - صنایع کشاورزی سمت راست به رنگ قرمز به شما کمک خواهد کرد .