انجمن متاورس ایران

ما که هستیم

ما تیم پویا از توسعه دهندگان ، طراحان و کارشناسان شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت که در حال فعالیت در حوزه اولین دنیای موازی بر پایه متاورس میباشیم .

ما ساختاری هدفمند را برای جامعه ایرانی به ارمغان آورده ایم که در آن کسب درآمد ، آموزش و فرهنگ سازی ، اشتغالزایی ، کارآفرینی از نکات حائز اهمیت میباشد و هدف ما توسعه ساختار منسجم بر پایه تکنولوژی روز است .

به حساب خود وارد شوید

حسین قدیری
حسین قدیری بنیانگذار

پیچیدگی در علوم روز از جذابیت های بیشماری است که مرا به دنبال تحقق اهدافم میکشاند

امیر مدنی
امیر مدنی بنیانگذار

در دنیای مجازی مدل کسب و کار قبل از هرگونه طراحی کسب و کار در ذهن کارآفرینان متولد میشود .

آدرس :

تهران میدان اول پلاک 1