فعالیت های من

علامت ذره بین search faq - فعالیت های من سمت راست به رنگ قرمز به شما کمک خواهد کرد .

گزارش پرسش ، پاسخ و اعضای انجمن حم

7944 💭 سوالات 🍀 کل سوالات پرسیده شده
785 🧠 تایید شده 🍀 کل سوالات حل شده
6245 📀 پاسخ ها 🍀 کل پاسخ ارسال شده است
5162 👪️ اعضا 🍀 کل اعضای انجمن

My activities Question - فعالیت های من

فعالیت های من بستری جدید در راستای افزایش بهره وری افراد از زمان خود می باشد .

تاثیرات برنامه ریزی بر کسی پوشیده نیست .هر فرد بسته به شرایط زندگی خود باید گزارش فعالیت خود را تهیه نماید .در ادامه شما را با اصول برنامه ریزی و نهایت استفاده از وقت و زمان خود آشنا می نماییم .

اهمیت برنامه ریزی روزانه ( ثبت فعالیت های من ) و نکات قابل توجه

هدف از برنامه ریزی ایجاد یک تعادل میان وظایف و کارهای گوناگونی است که در طی زندگی با آنها مواجهید .مسایلی که روزانه افراد با آنها مواجهند را می توان به صورت زیر بیان نمود :کار و درآمدتحصیل و آموزشمشغله ها و کارهای روزمره زندگیرسیدگی به خانواده و دوستانرسیدگی به خود شامل  صرف زمان  برای خود شکوفایی در زندگی .چنانچه انسان یک برنامه ریزی مناسب در زندگی نداشته باشد در برخی کارها دچار افراط و تفریط می گرددنتیجه این افراط و تفریط ها باز ماندن از سایر کارهایی است که زندگی فرد را با مخاطره مواجه می کند .با برنامه ریزی روزانه شما قادر خواهید بود مدیریت کارهای خود را به دست گرفته و کنترل آنها را داشته باشید

تقسیم بندی زندگی هر فرد به منظور ایجاد یک برنامه ریزی دقیق

در ابتدا هر فرد به منظور فراهم نمودن یک برنامه ریزی منسجم در زندگی باید دو مورد را از هم جدا نماید :1 - زندگی شخصی2 - زندگی حرفه ایزندگی شخصی :به صورت کلی شامل مدت زمانی می باشد که فرد در کنار خانواده خود سپری می نمایدهمچنین مدت زمانی که فرد به منظور دستیابی به ایده آل های زندگی خود یا اهداف مورد نظرش اختصاص می دهد .زندگی حرفه ای :زندگی حرفه ای هر فرد به طور معمول به مدت زمانی که فرد برای رسیدن به:اهدافمهارت های شغلیموفقیتصرف می نماید اطلاق می شود .چنانچه به فکر انجام یک برنامه ریزی برای تغییر در زندگی خود چه کوتاه مدت و چه بلند مدت هستیدباید این دو بخش از زندگی خود را تفکیک نموده و برای هر یک زمان مشخصی را اختصاص دهید .

تاثیرات برنامه ریزی در زندگی شخصی

برنامه ریزی نمودن برای اهداف شخصی یکی از مهمترین فرآیندهای نظم دادن به زندگی می باشد .یک برنامه ریزی استاندارد و موثر شما را قادر می سازد :1 - عادت های بد خود را کنار بگذارید .2 - عادت های جدیدی را کسب نمایید .3 - به تمامی وظایف روزانه خود رسیده و به نحو احسن انجام دهید .

فواید برنامه ریزی روزانه و مناسب در زندگی شخصی

این فواید را می توان به دسته های زیر تقسیم نمود :

1- روشن تر شدن اهداف فرد در زندگی :

روش برنامه ریزی برای زندگی هر فرد به خود فرد و فراز و نشیب های زندگی او بستگی دارد .همیشه هنگامی که فرد خود را وادار به یک بازنگری در روند زندگی می نمایدآنگاه متوجه کمی و کاستی های زندگی خود شدهنتیجتا به فکر یک تحول در زندگی خود می گردد .این تحول خود شامل برنامه ریزی شخصی می باشد .برنامه ریزی شخصی درست و اصولی در یک نگاه مشخص می کند :1 - شما از زندگی خود چه می خواهید2 - چگونه می توانید آینده خود را روشن تر نمایید .همیشه در یک برنامه ریزی برای تغییر اهداف خود را به خوبی شناسایی نماییدشناسایی اهداف باعث می گردد تا فرد برای رسیدن به هدف مطلوب خود به دنبال راهکارهای مناسب باشدبنابراین شناسایی اهداف اولین گام در راه رسیدن به موفقیت و ارایه برنامه مناسب زندگی است .

2 - مشخص نمودن نقشه راه به سمت هدف

یک برنامه ریزی دقیق مشخص می کند که:1 - فرد در راه رسیدن به هدف به چه ابزاری نیاز دارد2 - نقشه این راه باید چگونه بستر سازی گردد .هنگامی که نقشه و مسیر حرکت مشخص گردید این موارد نیز مشخص خواهد شد :در این نقشه در کجای راه قرار داریدچه قدمهایی را برداشته ایدچه قدم هایی باقی مانده استروش برنامه ریزی به چه صورت باشدبر روی نقاط قوت خود چگونه تمرکز نمودهکارهای بیهوده را از برنامه حذف و کارهای موثر را در راه رسیدن به هدف سرعت بخشید .فعالیت های من را می توان یکی از موثرترین روش ها در جلوگیری از هدر رفت زمان و عمر مفید خود دانست .از جمله تاثیرات برنامه ریزی به عنوان نقشه راه را می توان :به دست گرفتن تمام زندگی خود به جای واگذاری لحظه لحظه زندگی به شانس و نیز موعظات دیگران دانست .

3 - حفظ نمودن تعادل در زندگی

هرگاه برای زمان این هدیه گرانقدر و باز گشت ناپذیر الهی نهایت ارزش را قایل شدیدخواهید توانست با برنامه ریزی دقیق و منظم تعادل را به زندگی خود ارمغان بخشیدهر شخصی که قصد دارد برنامه ریزی برای تغییر خود ارایه نماید باید به موارد زیر دقت نماید :1 - وظایف2 - افراد3 - کارهای دیگراین ها مواردی است که وقت و زمان شما را به خود اختصاص می دهدباید در نظر بگیرید که چه میزان وقت برای افراد مختلف در زندگی خود می گذاریدآیا این افراد در رسیدن به هدف های شما نقش موثری دارند و یا در مسیر زندگی شما مشکل آفرین خواهند بود .وظایفی که به عهده گرفته اید در رسیدن هدف متعالی و براورده کردن نیازهای اولیه چه میزان موثرند ؟کارهای دیگری که در زندگی به انجام می رسانید برای شما چه مزیت هایی را به بار می اورندهنگامی که تمامی ارتباطات خود را با دیگران و همچنین مدت زمان فعالیت های خود را مشخص نماییداز اتلاف وقت ها جلوگیری نموده و راندمان کاری خود را در حفظ تعادل به زندگی بالا خواهید برد .

4 - تاثیرات روانی موثر نظیر رهایی از استرس و اضطراب و رسیدن به آرامش نسبی

ثبت برنامه های روزانه در بستری نظیر فعالیت های من و برنامه ریزی دقیق در رابطه با :اهداف کوتاه مدتاهداف بلند مدتبرنامه ریزی شخصی یا حرفه ایو نیز عمل به این برنامه ها به صورت دقیق ظرف مدت کوتاهی آرامش روانی و نیز حس اعتماد به نفس را به شما باز خواهد گرداند .

فواید و تاثیرات برنامه ریزی در در زندگی حرفه ای

زندگی حرفه ای و سازمانی بعد خارجی شما در محیط کاری را به عرصه نمایش می گذارددر زندگی حرفه ای و شغلی داشتن برنامه ریزی درست یعنی کسب موفقیت و جلوگیری از اشتباهاز جمله این فواید می توان به موارد زیر اشاره نمود :

1 - جلوگیری نمودن از اخذ تصمیمات اشتباه

برنامه ریزی در زندگی حرفه ای اهداف را به صورت کاملا روشن و واضح برای کارمندان و یا کارفرمایان مشخص می نماید .
metaverse rang - فعالیت های من
ورود به متاورس ایران یا همان متاورس ملی
shop.irpsc .com  - فعالیت های من
uni.irpsc .com  - فعالیت های من
meta.irpsc .com  - فعالیت های من
sale.irpsc .com  - فعالیت های من
add - فعالیت های من
تبلیغات در انجمن

علامت ذره بین search faq - فعالیت های من سمت راست به رنگ قرمز به شما کمک خواهد کرد .