4 گام اساسی در روش شناسی PATH چیست ؟

5

4 گام اساسی در روش شناسی PATH چیست ؟
پاسخ :
1* – مشکل که به دو قسمت تقسیم می گردد :
از مشکل تا تعریف مشکل
و
شناسایی و تعریف مشکل
2* – تحلیل که به دو بخش کلیدی تقسیم می گردد :
از تعریف مشکل تا تحلیل و تبیین
و
ارائه نمودن مفاهیم مناسب و همچنین تدوین تبیین های نظری .
3* – آزمون نیز به دو بخش تقسیم می گردد :
از تبیین تا یک مدل فرآیند
و
تدوین و آزمون یک مدل تبیینی .
4* – کمک که شامل دو قسمت زیر است :
از یک مدل فرآیند تا مداخلات
و
تدوین و ارزیابی برنامه ی مداخلات .

به منظور تهیه جزوات به صورت کامل به لینک زیر مراجعه کنید

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0
شادی (anonymous) 0 Comments

سلام ممکنه چند مدل تحقیق بر اساس مدل path جهت آشنایی بیشتر با این مدل تحقیق معرفی کنید؟

تغییر وضعیت برای انتشار
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .