سامانه معرفی تولید کنندگان در گشودن درهای بازارهای جدید به کشور چه نقشی دارد

2

سامانه معرفی تولید کنندگان در گشودن درهای بازارهای جدید به کشور چه نقشی دارد و این بازار های جدید چه تاثیری بر رونق تولید و اقتصاد کشور خواهند داشت

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
3

این سامانه باعث میشود که تولید کنندگان کل کشور با هم در ارتباط باشند و این بستر باعث ایجاد رقابت بین تولید کنندگان میشوند و این امر باعث میشود که تولیدات کشور ارتقا یابد و اجناس با کیفیت تری وارد بازار شود

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 2 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .