روشهای رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی چگونه است ؟

4

شرح روشهای رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی چگونه است ؟

Bahar.simiari سوال پاسخ داده شده آوریل 9, 2020
گذاشتن نظر
2

رسیدگی ازطریق دفاتر و رسیدگی ازطریق علی الراس روش های رسیدگی به مالیات اشخاص حقوقی است.
رسیدگی ازطریق دفاتر
اگراشخاص حقوقی درموعد مقرر اظهارنامه، ترازنامه، صورت سودوزیان، دفاترقانونی روزنامه وکل و اسنادومدارک ارائه نمایند رسیدگی ازطریق دفاترصورت میگیرد.
رسیدگی ازطریق علی الراس
اگراشخاص حقوقی از ارائه اظهارنامه مالیاتی درمود مقرر خودداری نمایند و هم چنین عدم انجام تکالیف خود (به طور مثال عدم رعایت ایین نامه تحریر دفاتر )، رسیدگی مالیات آنها ازطریق علی الراس انجام می شود. یعنی رد دفاترازسوی هیات بند٣ماده ٩٧به علت عدم رعایت ایین نامه تحریر دفاتر

Bahar.simiari سوال پاسخ داده شده آوریل 9, 2020
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .
  • فعال
  • بازدیدها1994 times
  • پاسخ ها1 پاسخ
ورود به متاورس | متاورس ایرانی
ورود به متاورس ایران یا همان متاورس ملی

علامت ذره بین Tutorials سمت راست به رنگ قرمز به شما کمک خواهد کرد .

جدید ترین سوالات پرسیده شده

منقضی شدن سم بتانال 1 پاسخ | 0 آرا
ایا ایدز گزفتم؟ 0 پاسخ ها | 0 آرا
انتخاب ورزش رزمی 0 پاسخ ها | 1 رای
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نماد اعتماد الکترونیک اسناد و املاک کشور مرکز آموزش ویدیویی انجمن حم فروشگاه ملی تولید کنندگان مدیریت بر مدیران حم سامانه حیوانات رسانه ملی اخبار متا دانشگاه متاورس استخدام | دانش فروشگاه حم تبلیغات ملی بازار NFT متاورس رنگ نقشه ملی سه بعدی متا املاک و مستغلات