بهترین و زیباترین شعری که تابه حال خواندید چیست؟

2

بهترین شعری که تا به حال خواندید چه شعری است؟ از کدام شاعر؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

سلام بنده در خصوص بهترین شعر این شعر را تقدیم میکنم :
اشعار خاص ملک الشعرا
زن بود شعر خدا، مرد بود نثر خدا

مرد نثری سره و زن غزلی تر باشد

نثر هر چند به تنهایی خود هست نکو

لیک با نظم چو پیوست نکوتر باشد

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .