آیا استکبار خوردنی ست؟؟!!!!!

0

آیا استکبار خوردنی ست؟؟!!!!!

 • تاکنون چندبار واژه استکبار را  شنیده و یا خوانده اید ؟؟
 • به نظر شما وجود استکبار یک توهم توطئه می باشد ؟؟
 • ماهیت استکبار چه چیزی می تواند باشد؟
 • ریشه استکبار در تاریخ به کجا می رسد ؟؟
 • استکبار امروز چیست؟؟
 • چرا استکبار اینگونه است ؟؟
 • چرا استکبار دشمن نور و پاکی ست ؟؟
 • چرا باید در مقابل استکبار ایستاد ؟؟
 1. کلمه استکبار برای ما ایرانیان امروزی که اغلب حوصله عمق پردازی در محتوا را نداریم  و ترجیح می دهیم اقیانوسی از  دانش و اطلاعات باشیم باعمق 10 سانتیمتر  . باید گفت که بیشتر این کلمه در پروپاگاندای جمهوری اسلامی ایران در بعد از انقلاب اسلامی ایران استفاده شده و البته بیشتر در دهه 60 و 70 خورشیدی استفاده می شد  و امروزه هم گهگاه توسط مقامات سیاسی کشور به کار برده می شود اما کمتر کسی گمان می ککنم به واکاوی این واژه پرداخته و دلیل شعار مرگ بری که به او می دهد را بداند . 
 2. این واژه در لغت نامه دهخدا  : استکبار. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) بزرگ دیدن کسی یا چیزی را: استکبره . (منتهی الارب ).
  و اءَستکبرُ الاخبارَ قبل لِقائه
  فلمَّا التقینا صَغَّرَ الخبرَ الخُبر.    و .. .
  || کلان پنداشتن کسی را. || بزرگی نمودن از خود. بزرگ منشی کردن . (منتهی الارب ). خود را بزرگ مرتبه پنداشتن . (غیاث ).پندار تکبُر کردن :
  راه بنمایم ترا گر کبر بندازی ز دل
  جاهلان را پیش دانا جای استکبار نیست . ..|| گردن کشی کردن . (زوزنی ) (منتهی الارب ) (غیاث ) : و انّی کلَّما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اَصَرّوا و استکبروا استکباراً. (قرآن 7/71). چون سلطان بر اصرار و استکبار او واقف گشت … (جهانگشای جوینی ).
  – استکبار کردن ؛ تکبر کردن 
 3. و در ادامه توضیحات لغوی و معنایی کلمه استکبار در منابع مختلف باید به رسواگران دنیای استکبار در تاریخ بشریت باید رجوع کرد چراکه موفقیت و قدمت آنها در این کار حق آب و گل را به آن می دهد تا آغازگر آشنایی با استکبار تاریخ انبیا و ادیان باشد و رجوع به منابع دینی و فلسفی و تاریخی این حوژه  باید رجوع نمود  کسانی که به فرموده قرآن : تنها کسانی که به آیات ما می گروند که چون آن را به ایشان یادآوری کنند .  سجده کنان به روی در می افتند  و به ستایش پروردگارشان تسبیح میو گویند و آنان بزرگی نمی فروشند …..{15} سوره  سجده .
 4. و این آیه مبارکه شاید برای آغاز این مقاله گزینه مناسبی باشد که از جناح پوزتیو و مثبت به تاریک ترین چهره جهان بنگریم . به هر حال باید از افرادی یاد کرد که بزرگی نمی فروشند و در مقابل آنان که به فرموده قرآن : و با سوگند های سخت خود به خدا . سوگند یادکردن که هذ آینه هشداردهنده ای برای آنان بیاید . قطعا از هر یک از امتها راه یافته تر شوند .  و چون هشداردهنده ای برای ایشان آمد .  جز بر نفرت شان نیفزود . {42 } این کارشان فقط گردن کشی در زمین و نیرنگ زشت بود . و نیرنگ زشت جز دامن صاحبش را نگیرد…{43} سوره فاطر
 5. استکبار در تعابیر مختلف از یک محور اصلی خط می گیرند کبر .
 6. و کبر چیزی جز ایستادن در مقام یگانگی خداوند نیست .
 7. و آنان که در گمراهی دور و دراز اند و وخود را در مقام کبریایی خدا می بینند در حالی که هیچ  نشان  از او را ندارند . اینانند که از رحمت و عطوفت بی کران کبریایی خداوند غافل اند که آن جبروت بی انتها  بر حقیرترین و ضعیف ترین مخلوقات خود که همانا همان انسان می باشد  چنان  عشق می ورزد که او را بر همه مخلوقات برتری و پادشاهی داده است و همه دیگران را در خدمت او آفریده است و اگر انسان را که همواره از بزرگی فروشی باید بر حذر باشد تا همچون روایت قرآن که می فرماید : 
 8. {{ و چون فرشتگان را فرمودیم : برای آدم سجده کنید . پس جز ابلیس که سر باز زد  و کبر ورزید  به سجده درافتادند .}}(34) سوره بقره
 9. و در حالی پروردگار در قرآن اینگونه آیاتی بر پیامبر خود وحی می نماید {{ خدای را از اینکه به پشه ای  یا  فروتر از آن مثل زند  , شرم نیاید …}}  26 سوره بقره
 10. و یا در جایی دیگر می فرماید  {{ چرا هر گاه پیامبری چیزی را که خوشایند شما نبود  برایتان آورد کبر ورزیدید؟ گروهی را دروغگو خواندید و گروهی را کشتید .}} 87 سوره بقره
 11. اینها چند تعبیر مختلف از کبر ورزیدن می باشد که باز هم  بر حول محور فخر فروشی , حقیر شماردن دیگران وبزرگ دانستن خود می چرخد  . اما به راستی خداوند که خود صفت کبریا و کبر را برای خود بر می گزیند چرا  از بنده ای کبر بورزد بیزار بوده و  او را از وجود خودش محروم می سازد  ؟؟؟
 12. اما این بزرگی فروختن به دیگران خود دریایی از رفتار ی ست که انسان را به موجودی تبدیل میکند که می توان اورا معنای واقعی نیمه تاریک جهان  دانست که از او هر رفتار و واکنشی برآید و نتیجه این افسار گسیختگی  و سرکشی . پلیدی خباثت و تاریکی ست
 13. استکبار : یا کبر  از جایی آغاز شد که از میان مخلوقات خداوند مخلوقی  بر  توانایی ها و امکاناتی که خداوند در اختیار قرار داده بود پی برد و  از داشتناین پدیده های جدید در خود احساس بزرگی کرد . پس تنها شد و خود را از سایر مخلوقات جدا کرد و تبدیل به پادشاه مخلوقات گشت و سایرین را به بردگی کشید . پس در میان جمعیت خود انسانها نیز کسانی بودند که قویتر و تواناتر از سایرین بودند پس چون اجداد نخستین خود شروع به برتری جستن و کبر ورزیدن , نمودند و آنگاه  که بر ضعیفان بر حق داوری نمی کنند و بر آننان ظلم روا می دارند آنگاه دامنه ی بزرگی از تاریکی را می سازند که در آن تسلط زورمند متکبر بر ضعیفتر  کاملا برده دارانه شده تا جایی که نوجوانی 17 ساله ای را وا می دارد در پس نشئگی مخدری صنعتی ساعد دست چپ خود را با سیگارش بسوزاند و  از آن ارضای جنسی شود .
 14. یا مصادیق بسیاری که پلیدی و خباثت در انسانها را  تشدید میکند و در واقع باید گفت هیچ کس از چنگال استکبار مصون نیست و و حتی خود مستکبران نیز بندگان و بردگان نخستین مستکبر هستی و همان پلیدی و تاریکی هستند  چراکه دامنه آنچه نیرومندان سرکش برای  زورگویی و تجاوز بر ضعیفان  استفاده می کنند همواره گریبان خود را نیز می گیرد .
 15. استکبار در طول تاریخ  تنها در مقابل خداوند و فرستادگانش نیاستاده بلکه در مقابل هر مقابل هر جریان مردمی و آزادی خواهانه ای ایستاده و ان را سکوب نموده اند و از آنجا که به واقع همیشه تاریخ را فاتحان می نویسند  جریان هایی در دتاریخ واقعی رخ داده که در تاریخ های جعلی فاتحان وارونه جلوه داده می شوند 
 16. کشتار هر موجود زنده ای کاری ست شرورانه و پلید و میان  این کشتار  کشتن انسان از همه پست تر و شریرتر است  در هر زان از تاریخ استکبار در قالب  زورگویی  فردی یا جمعی . قومی وقبیله ای . ملی و نژادی و غیره ظهور نموده مردمان ضعیف تری را به قربانگاه امیال پلید و ضد انسانی شان کشانده اند  به عنوان یک پرونده پر چالش که در آن هم جمعیت زیادی قربانی شدند و هم کسی کشته نشد و هم به ازای ان انتقام سختی از دنیا گرفته شد  می خواهم به پرونده هالوکاست بپردازم :
 17. هالوکاست :  هالوکاست به مجموعه افاقاتی گفته می شود که در آن جمعیت کثیری از یهودیان اروپا به خصوص لهستان در کوره های  آدم سوزی و اروگاه های کار اجباری نازی های آلمان در جنگ جهانی دوم در بین سالهای 1939 تا 1945 میلادی به قتل رسیدن  و رسانه های غربی و منابع تاریخی غرب از آن به عنوان بزرگترین جنایت بشر در تاریخ یاد می کنند  . در پی این اتفاق ودر نتیجه این جنگ همانطور که می دانید آلمان شکست خورده و سران آن که تا آخرین سنگر مقومت می کردند اعدام و یا خودکشی نمودند . و در نهایت متفقین پیروز شده  و از پس تمامی یهودیان جهان از سوی حزب صهیونیسم  به کشور فلسطین که مستعمره انگلیس محسوب می شد دعوت  گشتند تا تشکیل نخستین دولت یهودی اسرائیل را در سرزمینی اشغال شده بدهند .
 18. بله درست خواندید  در کشوری اشغال شده مردمی که خود را مظلوم ترین مردم تاریخ می دانستند  خود کشوری دیگر را اشغال نموده و مردمانشان را سرزمینماشان بیرون راندن اما اینها تنها ظاهری ست  که بارها شنیده و به سادگی از کنار آن گذشته ایم .
 19.  حقیقت  هالوکاست : گرچه در دولت نازیسم یهودیان دستگیر و محدودیت های بسیار برای انان ایجاد می شد اما اینکار با همکاری خود آژنس یهود . حزب صهیونیست انجام می شد و  توسط آلمانی هایی که در فرهنگ انان نفرت از یهودیت ریشه داشت به سلاخی هم کشیده می شدند اما ازهم با همه این تفاسیر میزان کشتار هرگز به میزانی نبوده که امروز گفته می شود و امروزه در بیان ان بسیار اغراق می شود
 20. فریب جمعیت و کشتن هموطنان خود برای مقاصدی شوم و ساختن قدرتی برای برتری جستن  در حالی که به گفته قرآن {{ ای قوم اسرائیل  ما نعمت را بر شما تمام کردیم و شما را بر دیگران برتری دادیم ایا شکرگذاری نکرده و کبر می ورزید ؟! }} و این قوم یکی از عوامل اصلی استکبار در جهان امروز است که در اداره بسیاری از امور تاریک و پلید جهان حضور پررنگ و فعال داشته  و گرداننده و طراح ساست های اصلی استکبار می باشد  که عوامل و ابزار ها ی خود به همراهی متحدانش  در گلوبالیسم فراماسونری خاندان های سلطنتی استعامگر اروپایی به خصوص انگلیس پیر و کومنیسم و انواع شرورترین و جنایتکارترین عاملان دنیی امروز جبهه استکبار را تشکیل می دهند 
 21. وو دامنه نفوذ استکبار روز به روز در زندگی های فردی افراد در سطح جهان افزایش یافته و دیگر حتی برای استعمار نیازی به پادشاه کشوری بودن نیازی نیست یک غول بزرگ فناوری مانند مایکروسافت هم می تواند بردگان بی شمار خود را داشته باشد به شرط آنکه خود جز بردگان خاصه و گران قیمت طبقه بالای هرم اهریمنی قردت استکبار باشد و آنگونگونه که تن و بدن مفلوکی  ملات لای تخت سنگ های هرم های قدرت آن مستکبران زمان  یعنی فراعنه شدند اینک نیز اهرامی بر دوش بردگان کثیری در طبقات مختلف  برای مستکبران زمان حاضر ساخته می شود.
 22. دشمن نور و پاکی :هر جریان تازه ای که روشنگر و آگاهی بخش باشد و مردم را به سوی نور  و پاکی و خوبی هدایت کند دشمن استکبار تلقی می شود  و هر تلاشی برای رشد فردی و اجتماعی   در هر فرد یک تیر به سوی استکبار است و اگر تعداد افرادی که دست به تغییر در خود زده به سمت سلامتی روان و جسم خود پیش رفته و سپس آن را به دیگران سرایت ت دهد تعداد این تیرها بی شمار شده و استکبار از پای در خواهد امد  چراکه معادلیه ای هست که می گوید { اگر کسی خود را دوست بدارد حتما دیگران را دوست می دارد و اگر دیگران را دوست بدارد  خود را می تواند دوست بدارد و انکه خدارا دوست بدارد همه را دوست می دارد  } ایستادگی در برابر استکبار از تغییر در رفتار و تفکرات فردی شکل می گیرد  و تا زمانی که فرد به این آگاهی نرسد که آنکه اورا به تاریکی دعوت می کند مسلما  خیرخواه او نیست پس می تواند از پوسته خود خارج شده و نور را دریابد و خودش را در این خلقت بی نقص کشف کند  و ارزش این شاهکار خلقت را بداند و ان را در کار هرزه هدر ندهد . پس برخواهد خواست  و شروع به ساختن خواهد نمود  و ساختن او دیگری را بیدار می نماید و هر بیداری ساختنی را در پی دارد و ساختن های پی در پی زنجیره ای از ساختن ها را شکل می دهد که تامین کننده رضایت قلبی همه افراد باشد  و رسیدن به رضایت قلبی همه افراد یعنی برقراری  حقیقی {{ حق }} که تنها نیروی قدرتمند و نابودکننده استکبار از ریشه می باشد .

b2a1a3d063b16ac6d29d8de3a1e6d02cbc64068e 227 - آیا استکبار خوردنی ست؟؟!!!!!

saeed.zajkani بعنوان سوال برجسته علامت گذاری شد آوریل 12, 2022
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .
 • فعال
 • بازدیدها1233 times
 • پاسخ ها0 پاسخ ها
ورود به متاورس | متاورس ایرانی
ورود به متاورس ایران یا همان متاورس ملی

علامت ذره بین Tutorials سمت راست به رنگ قرمز به شما کمک خواهد کرد .

جدید ترین سوالات پرسیده شده

منقضی شدن سم بتانال 1 پاسخ | 0 آرا
ایا ایدز گزفتم؟ 0 پاسخ ها | 0 آرا
انتخاب ورزش رزمی 0 پاسخ ها | 1 رای
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نماد اعتماد الکترونیک اسناد و املاک کشور مرکز آموزش ویدیویی انجمن حم فروشگاه ملی تولید کنندگان مدیریت بر مدیران حم سامانه حیوانات رسانه ملی اخبار متا دانشگاه متاورس استخدام | دانش فروشگاه حم تبلیغات ملی بازار NFT متاورس رنگ نقشه ملی سه بعدی متا املاک و مستغلات