آشنایی با فصل و نحوه جفت گیری گربه

1

aea75a6b0137fa793a86fb72e5c9dd91012cb8ac 227 - آشنایی با فصل و نحوه جفت گیری گربه

گربه مانند هر حیوان دیگری، جهت تولید مثل و بقای نسل خود، اقدام به جفت گیری می نمایند. جفت گیری گربه، در بازه هایی خاص رخ می دهد و از شرایط خاصی نیز برخوردار می باشد. از آنجایی که این حیوان، به عنوان یک حیوان اهلی و خانگی پر طرفدار می باشد، لازم است که افراد با این دوران از زندگی گربه ها نیز آشنا باشند.

فصل جفت گیری گربه

با توجه به تنوع در گونه های گربه ها و میل جنسی متفاوت در آن ها، فصل جفت گیری و زمان های انجام این فرآیند غریزی می تواند متفاوت باشد.گربه ها به محض تولد بچه های خود، در مرحله ی جنسی قرار می گیرند و می توانند به جفت گیری بپردازند. به همین دلیل این مرحله از زندگی گربه ها، بدون وقفه می تواند ادامه داشته باشد. اما در مجموع، فصل تابستان و بهار، بهترین فصل جفت گیری گربه ها می باشد. زیرا بچه گربه های متولد شده در این فصل، امکان تلف شدن کم تری دارند.

نحوه ی جفت گیری گربه

جفت گیری گربه معمولاً با سر و صدای زیاد همراه می باشد. به منظور تولید مثل نسل سالمی از گربه ها لازم است گربه های نر سالم با گربه های ماده سالم، جفت گیری نمایند. این مورد به ویژه برای جفت گیری گربه های خانگی، بسیار اهمیت دارد. در حین جفت گیری گربه ها، معمولاً گربه های ماده در حالت و شرایطی قرار خواهند گرفت که گربه های نر به راحتی امکان آمیزش با جفت خود را داشته باشند و امکان نفوذ در دستگاه تولید مثل گربه های ماده وجود داشته باشد. عموماً نفوذ اولیه، با سرعت زیادی صورت می گیرد. واکنش گربه های ماده در ابتدا، نشان از رهایی از چنین وضعیتی را دارد. به مرور گربه ی ماده نیز با ایجاد سر و صدای زیاد، همراهی خود با گربه ی نر را نشان می دهد. البته در برخی از انواع گربه ها، این سر و صدا بسیار بیش تر و آزار دهنده تر خواهد بود.

گربه های ماده می توانند با چندین گربه نر جفت گیری انجام دهند. با توجه به این که گربه ها اغلب اوقات به صورت منزوی و آرام می باشند، تا زمانی که توسط جفت خود تحریک نشوند، اقدام به تخمک گذاری نمی کنند. زیرا تخمک ها فقط به مدت بیست و چهار ساعت زنده هستند و در صورت عدم جفت گیری در این بازه ی زمانی، از بین خواهند رفت. خاردار بودن دستگاه تولید مثل در گربه های نر، تحریک جفت ماده ی خود را انجام می دهد. در واقع این خار ها که پیغام های عصبی را به کمک پالس های عصبی به هیپوتالاموس منتقل می کنند، سبب بالا رفتن سطح هورمون در گربه ی ماده می شود و بدین ترتیب منجر به آزاد سازی تخمک ها می شود. معمولاً هر بار پنج الی شش تخمک آزاد می گردد. البته آزادسازی تخمک ها، نزدیک به یک تا یک و نیم روز بعد از جفت گیری گربه ی نر و ماده انجام می شود. اسپرم های منتقل شده از گربه های نر به دستگاه تولید مثل گربه های ماده نیز تا دو روز بعد قادر به فعالیت و تأثیرگذاری بر تخمک ها می باشند.

رقابت چند گربه ی نر در جفت گیری با گربه ی ماده

همان طور که اشاره شد گربه ماده ی فحل که احساس نیاز به جفت گیری دارد اقدام به ایجاد سر و صدا می نماید. این گربه در حالتی که بر روی زمین دراز می کشد و سر خود را یک طرف نگه می دارد و مجدداً آن را به طرف دیگر می برد و نهایتاً سر را به پنجه ی خود می مالد با ایجاد صداهای بلند، برای خود جفت می طلبد. در صورتی که چندین گربه ی نر در نزدیکی این گربه قرار داشته باشند، به مبارزه و رقابت با یکدیگر می پردازند. نهایتاً گربه ی نر برنده، به عنوان جفت گربه ی ماده، می تواند به آن دسترسی داشته باشد.

واکنش گربه ی ماده به گربه ی نر برنده برای جفت گیری به چه صورت است؟

به محض غلبه ی یکی از گربه های نر بر چندین حریف خود، جفت گیری گربه ها صورت نمی گیرد. در واقع گربه ی ماده، در ابتدا مانع از جفت گیری گربه ها می شود. گربه ی ماده با فرار کردن، این واکنش را منعکس می کند. البته برخی واکنش های دیگر مانند مالیدن خود به اجسام را نیز نشان می دهد. گربه ی نر که خود را پیروز میدان و شایسته جفت گیری با گربه ماده می داند به سمت آن می رود. اما همچنان با واکنش منفی گربه ی ماده برای جفت گیری، مواجه می شود. به نحوی که گربه ی ماده آب دهان خود را به سمت گربه ی نر پرت می کند و به او چنگ می اندازد. استمرار این رفتارها ممکن است ادامه دار باشد تا این که گربه ی ماده رام می شود و به گربه نر اجازه می دهد که او را بو بکشد. بدین ترتیب جفت گیری گربه ها با آماده شدن گربه ماده، صورت می گیرد.

حالت هایی که گربه نر و ماده در حین جفت گیری به خود می گیرند.

برای جفت گیری گربه ها، گربه ماده حالت قوز مانند به خود می گیرد و پاهایش را خم می کند. چشم های گربه ی ماده نیز در حین جفت گیری گربه ها نیمه بسته است. گوش های آن هم به سمت عقب می رود و دم، کنار زده می شود تا جفت گیری گربه ها صورت گیرد. هنگام جفت گیری گربه ها، جفت نر گردن جفت ماده را چنگ می زند و گربه ماده را در آغوش می گیرد.

عکس العمل گربه ماده بعد از اتمام جفت گیری گربه ها

گربه ی ماده که متحمل فشار بیش تری در عمل جفت گیری گربه ها می شود بعد از اتمام جفت گیری و کنار رفتن گربه ی ماده، جیغ بلندی می زند و به خاطر این فشار، به خود می پیچد. با خارج شدن گربه ماده از چنگ گربه ی نر، در جبران درد ناشی از جفت گیری، ضربه ای به گربه ی نر می زند و سپس مسافت کوتاهی را می دود.

تعداد جفت گیری گربه ها

ممکن است در مراحل ابتدایی جفت گیری گربه ها، حدود هشت جفت گیری در بازه زمانی بیست دقیقه صورت بگیرد. اما به مرور، تعداد جفت گیری گربه ها کم تر می شود و گربه ها منزوی تر می شوند

منبع دانشنامه حیوانات

https://animal.irpsc.com

abbaskhlkhaly سوال پاسخ داده شده آگوست 21, 2022
گذاشتن نظر
0

آشنایی با فصل و نحوه جفت گیری گربه ها
توسط : آریافندر: آبان ۲۶, ۱۳۹۷در: گربه10 دیدگاه

گربه مانند هر حیوان دیگری، جهت تولید مثل و بقای نسل خود، اقدام به جفت گیری می نمایند. جفت گیری گربه، در بازه هایی خاص رخ می دهد و از شرایط خاصی نیز برخوردار می باشد. از آنجایی که این حیوان، به عنوان یک حیوان اهلی و خانگی پر طرفدار می باشد، لازم است که افراد با این دوران از زندگی گربه ها نیز آشنا باشند.
فصل جفت گیری گربه
با توجه به تنوع در گونه های گربه ها و میل جنسی متفاوت در آن ها، فصل جفت گیری و زمان های انجام این فرآیند غریزی می تواند متفاوت باشد.گربه ها به محض تولد بچه های خود، در مرحله ی جنسی قرار می گیرند و می توانند به جفت گیری بپردازند. به همین دلیل این مرحله از زندگی گربه ها، بدون وقفه می تواند ادامه داشته باشد. اما در مجموع، فصل تابستان و بهار، بهترین فصل جفت گیری گربه ها می باشد. زیرا بچه گربه های متولد شده در این فصل، امکان تلف شدن کم تری دارند.

20547 %D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B11 1024x640 - آشنایی با فصل و نحوه جفت گیری گربه

نحوه ی جفت گیری گربه

جفت گیری گربه معمولاً با سر و صدای زیاد همراه می باشد. به منظور تولید مثل نسل سالمی از گربه ها لازم است گربه های نر سالم با گربه های ماده سالم، جفت گیری نمایند. این مورد به ویژه برای جفت گیری گربه های خانگی، بسیار اهمیت دارد. در حین جفت گیری گربه ها، معمولاً گربه های ماده در حالت و شرایطی قرار خواهند گرفت که گربه های نر به راحتی امکان آمیزش با جفت خود را داشته باشند و امکان نفوذ در دستگاه تولید مثل گربه های ماده وجود داشته باشد. عموماً نفوذ اولیه، با سرعت زیادی صورت می گیرد. واکنش گربه های ماده در ابتدا، نشان از رهایی از چنین وضعیتی را دارد. به مرور گربه ی ماده نیز با ایجاد سر و صدای زیاد، همراهی خود با گربه ی نر را نشان می دهد. البته در برخی از انواع گربه ها، این سر و صدا بسیار بیش تر و آزار دهنده تر خواهد بود.

گربه های ماده می توانند با چندین گربه نر جفت گیری انجام دهند. با توجه به این که گربه ها اغلب اوقات به صورت منزوی و آرام می باشند، تا زمانی که توسط جفت خود تحریک نشوند، اقدام به تخمک گذاری نمی کنند. زیرا تخمک ها فقط به مدت بیست و چهار ساعت زنده هستند و در صورت عدم جفت گیری در این بازه ی زمانی، از بین خواهند رفت. خاردار بودن دستگاه تولید مثل در گربه های نر، تحریک جفت ماده ی خود را انجام می دهد. در واقع این خار ها که پیغام های عصبی را به کمک پالس های عصبی به هیپوتالاموس منتقل می کنند، سبب بالا رفتن سطح هورمون در گربه ی ماده می شود و بدین ترتیب منجر به آزاد سازی تخمک ها می شود. معمولاً هر بار پنج الی شش تخمک آزاد می گردد. البته آزادسازی تخمک ها، نزدیک به یک تا یک و نیم روز بعد از جفت گیری گربه ی نر و ماده انجام می شود. اسپرم های منتقل شده از گربه های نر به دستگاه تولید مثل گربه های ماده نیز تا دو روز بعد قادر به فعالیت و تأثیرگذاری بر تخمک ها می باشند.

20547 %D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B12 1024x576 - آشنایی با فصل و نحوه جفت گیری گربه

مرضیه ثاقب علیزاده ارسال نظر جدید آگوست 21, 2022

دوست عزیز پاسخ شما از مقاله بالا برداشته شده است لطفا از اینکار اجتناب و متن خود را ویراستاری کنید.

گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .
  • فعال
  • بازدیدها1460 times
  • پاسخ ها1 پاسخ
ورود به متاورس | متاورس ایرانی
ورود به متاورس ایران یا همان متاورس ملی

علامت ذره بین Tutorials سمت راست به رنگ قرمز به شما کمک خواهد کرد .

جدید ترین سوالات پرسیده شده

منقضی شدن سم بتانال 1 پاسخ | 0 آرا
ایا ایدز گزفتم؟ 0 پاسخ ها | 0 آرا
انتخاب ورزش رزمی 0 پاسخ ها | 1 رای
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نماد اعتماد الکترونیک اسناد و املاک کشور مرکز آموزش ویدیویی انجمن حم فروشگاه ملی تولید کنندگان مدیریت بر مدیران حم سامانه حیوانات رسانه ملی اخبار متا دانشگاه متاورس استخدام | دانش فروشگاه حم تبلیغات ملی بازار NFT متاورس رنگ نقشه ملی سه بعدی متا املاک و مستغلات